Pomoc uchodźcom z powodu wojny na Ukrainie

Aktualności 15 czerwca 2022

Polacy bez zastanowienia otworzyli nie tylko swoje serca, ale i domy. W pierwszym tygodniu od rozpoczęcia ataku Rosji na Ukrainę, przez Polską granicę do kraju dostało się ponad 600 tys. uchodźców. Pomoc uchodźcom, którzy uciekli z powodu działań wojennych na Ukrainie, jest priorytetem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławach. W związku z tym od samego początku nasz zbór rozpoczął przygotowywać pomieszczenia kościelne znajdujące się na ul. Kraszewskiego 6, w Puławach dla przesiedleńców z Ukrainy. Stworzyliśmy warunki do zamieszkania dla trzech rodzin. Zaadaptowaliśmy pomieszczenie, aby mogło służyć matkom z dziećmi. Obecnie funkcjonujemy jako schronisko dla uchodźców, które przyjęło 9 osób na stale do momentu zakończenia wojny. Nawiązaliśmy współpracę z fundacją charytatywną ADRA, która wspiera nas w tej inicjatywie w różnym zakresie.